Introductie

Harold van der Meer richtte in 2014 MEER Onderzoek op. Daarvoor was hij vanaf 1990 werkzaam als onderzoeker bij particuliere onderzoeksbureaus en verzekeraars. Vanaf 2022 heeft Josefine Seegers het stokje overgenomen en zal zij zorgdragen voor de microscopische onderzoeken, waaronder de SPURFIX®analyses.

Seegers heeft haar Bachelor of Science (BSc) met de opleiding Forensisch Onderzoek aan de Saxion Hogeschool behaald, waarna ze is gaan werken als forensisch analist in Duitsland. Hier heeft ze zich in brede zin toegespitst op de verkeersongevallen-analyse; van parkeerschades tot aan dodelijke verkeersongevallen. Maar de analyse van de (micro)sporen omtrent verkeersongevallen is haar nog het meest op het lijf geschreven.

In de tussentijd heeft Seegers ook haar diploma Particulier Onderzoeker gehaald en is ze in het bezit van de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgegeven vergunning zoals bedoeld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (POB-1889). De vakkennis wordt bijgehouden door het volgen en organiseren van (internationale) seminars en het doen van botsproeven. MEER Onderzoek is aangesloten bij de volgende organisaties:

    • Gecertificeerd SPURFIX®deskundige
    • Lid van de EVU-Nederland (Vereniging voor ongevallenonderzoek en -analyse)

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.