Overname

Overname MEER Onderzoek

Met veel plezier heb ik, Harold van der Meer, de afgelopen jaren mijn onderzoeksbureau MEER Onderzoek opgebouwd. Ik ben er trots op hoe MEER Onderzoek zich heeft mogen ontwikkelen tot een gerenommeerd onderzoeksbureau op het gebied van ongevalsanalyse en voertuigschade.

Om persoonlijke redenen heb ik besloten als ondernemer te stoppen en te zoeken naar een kandidaat voor overname van MEER Onderzoek. Uitgangspunt hierbij is mijn wens dat het SPURFIX®‑onderzoek in Nederland zich blijft ontwikkelen. Ik ben dan ook verheugd te kunnen aankondigen, dat ik met Josefine Seegers een zeer geschikte opvolger heb gevonden voor overname van MEER Onderzoek in 2022.

Josefine heeft vier jaar als forensisch analist bij het Duitse deskundigenbureau Ingenieur- en Sachverständigenbüro Lehmkuhl gewerkt. Daar heeft zij samengewerkt met de uitvinder en ontwikkelaar van de SPURFIX®-methode Jochen Lehmkuhl. Zij heeft veelzijdige ervaring opgebouwd in de verkeersongevallenanalyse en de analyse van SPURFIX®-folies. Ik ben er daarom van overtuigd dat zij de juiste persoon is om MEER Onderzoek over te nemen en dat zij u – als opdrachtgever – op correcte wijze zal blijven bedienen. Uiteraard zal ik Josefine het komende half jaar inwerken en tot aan de zomer van 2022 bijstaan daar waar het nodig is. De officiële overnamedatum is 1 februari 2022.

Even voorstellen…

Mijn naam is Josefine Seegers en ik ben forensisch analist, gespecialiseerd op het gebied van mircosporen bij verkeersongevallen. Ik heb mijn Bachelor of Science (BSc) als Forensisch Onderzoeker gehaald aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Mijn drijfveer is het onderzoeken van sporenmateriaal, om bij te dragen aan waarheidsvinding en hiermee antwoord te kunnen geven op soms nijpende onderzoeksvragen. Ik kijk daarbij verder dan gangbare methodes en ben altijd geïnteresseerd in de oorzaak van een gebeurtenis of toedracht. Daarnaast heb ik een passie voor puzzelen en het oplossen van probleemstukken.

Tijdens mijn studie liep ik stage bij een particulier recherche- en beveiligingsbureau. Hierbij heb ik veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van conservatoir bewijsbeslag en het onderzoeken van (interne) bedrijfsmisstanden, zoals (lading)diefstal en fraude.

Bij mijn afstudeeronderzoek en het werken bij deskundigenbureau Lehmkuhl in het Duitse Goch stond de (micro)sporenanalyse centraal. Het onderzoek richtte zich op microsporen bij verkeersongevallen, in het bijzonder de sporen die bij een contact tussen twee objecten ontstaan. Ik heb dan ook veel kennis opgebouwd in het onderzoeken van verkeersgerelateerde materialen, zoals laksporen, kunststofpartikels en metalen. De analyse van de microsporen vond zowel optisch als ook chemisch-analytisch met verschillende analyseapparatuur plaats. Denk daarbij aan meetinstrumenten als infraroodspectrometer [IR/ATR], de ramanspectrometer en de rasterelektronenmicroscoop [SEM/EDX]. Ook heb ik me beziggehouden met andere verkeersgerelateerde onderzoeken, zoals gloeilamponderzoek, (wild)haaranalyses en vezelonderzoek. Naast het laboratoriumonderzoek heb ik ook veelvuldig onderzoek gedaan op de plaats incident. Door ter plekke sporen veilig te stellen kon ik bijdragen aan een integere sporenafname en daarmee een goed onderzoek van bewijsmateriaal waarborgen.

Toen Harold van der Meer mij benaderde om zijn onderzoeksbureau over te nemen, heb ik niet getwijfeld. Met MEER Onderzoek krijg ik de kans om mijn gedrevenheid op het gebied van sporenonderzoek en de ongevallenanalyse voort te zetten. En op die manier een eigen invulling daaraan te geven, door naast SPURFIX® nog ‘meer onderzoek’ te gaan doen. Alles om samen met elkaar de bestaande probleemstukken op te lossen.

Opsturen SPURFIX®-folies

De routine die u gewend bent voor de aanlevering van de SPURFIX®-folies zal niet wijzigen. Wel zal er gaandeweg een ander antwoord- en telefoonnummer komen. Begin januari 2022 zal dit een definitieve vorm krijgen en zult u daarvan op de hoogte worden gesteld.

Zien, zicht en gezien worden

Op 7 en 8 november 2019 volgde MEER Onderzoek het EVU-Nederland seminar met de titel ‘Zien, zicht en gezien worden’ op het terrein van de Politieacademie (PA) in Lelystad. Hier hadden de deelnemers op 7 oktober de mogelijkheid om met het Viewpointsystem een zichtonderzoek bij duisternis te doen. Op het circuit van de PA waren meerdere objecten als fietsen, voetgangers (dummy) en auto’s geplaatst. Door middel van het Viewpointsystem worden de oogbewegingen middels een speciale bril vastgelegd. Hierdoor is het inzichtelijk te maken wat de bestuurder wel/niet kan zien.

Verder was er een seminar waarbij met verschillende ‘soorten’ licht forensisch onderzoek aan voertuigen werd verricht. Door deze toepassing kan onder meer bloed en vezelmateriaal worden ontdekt die met het blote oog niet zijn vast te stellen. Op de afbeelding hieronder is met TL-licht niks in de kofferbak te zien, met forensisch licht blijkt er een lijk in vervoerd te zijn.

Op 8 november konden de deelnemers rijden met voertuigen die met verschillende ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) zijn uitgerust. Door het rijden met verschillende merken en type voertuigen konden de verschillen in de systemen, maar ook de nauwkeurigheid (lees kwetsbaarheid) worden vastgesteld. Zo had het ene merk bijna geen moeite met het rijden met Lane Assistance, terwijl het andere merk onder dezelfde omstandigheden de weg kwijtraakte en de berm in zou zijn gereden. Ook werd City Brake Assistance getest, waarbij de producent stelt dat de auto zelfstandig tot stilstand komt indien zich bij een gereden snelheid van minder dan 30 km/h een gevaarlijke situatie voordoet (bijvoorbeeld overstekende fietser of voetganger). Met dezelfde auto werd 5 keer op het Euro NCAP object afgereden. In slechts twee gevallen werkte het systeem goed. In de andere gevallen zou een (fatale) aanrijding het gevolg zijn geweest. De afbeelding hieronder laat de melding van de City Brake melding zien op het dashboard en de (korte) afstand waarop de auto voor het Euro NCAP object tot stilstand is gekomen na een naderingssnelheid van 20 km/h.

 

Bloedtest

MEER Onderzoek kan sinds kort met de OBTI-test onderzoeken of op een beschadigd voertuig bloedresten aanwezig zijn en zo ja of dit menselijk of dierlijk bloed is. De vermeende bloedresten kunnen middels Spurfix-folie of middels schrapen van het te bemonsteren voorwerp worden afgenomen. 

Seminar voor Dekra

Op 28 november jongstleden hebben we een seminar verzorgd voor een groep van 150 medewerkers van Dekra Automotive.  Ook dit keer in het Healey Museum in Vreeland. In twee cessies van een uur werd aandacht besteed aan de meerwaarde van de Spurfix-methode en hoe de Spurfix-folies dienen te worden aangebracht. Verder is er aandacht besteed aann beoordeling van schadebeelden en de juiste wijze van het fotografisch vastleggen van die schadebeelden.

Nieuwe formulieren

In verband met de vele voertuigen die via het ‘grijze circuit’ worden ingevoerd in Nederland is het veelal niet mogelijk om aan de hand van het kenteken de kleurcode van het betreffende voertuig op te vragen. Bij aanvraag van een Spurfix-onderzoek is het daarom noodzakelijk om het chassisnummer van het te onderzoeken voertuig op het aanvraagformulier in te vullen c.q. daarvan een foto mee te sturen. In de voertuigen zijn veelal ook stickers te vinden (vaak op de B-stijl of onder de motorkap) waarop naast het chassisnummer ook de kleurcode staat. Fotografeer die sticker en stuur die met het aanvraagformulier mee. Op de pagina formulieren op deze site kunt u het aanvraagformulier vinden als word- of pdf-document.

Kennisoverdracht

MEER Onderzoek heeft op 15 en 16 november 2018 lezingen verzorgd voor een divers gezelschap aan geïnteresseerden. Op 15 november werden in het Healey Museum in Vreeland twee lezingen gegeven aan leden van het Nivre (branche motorrijtuigen, schadeonderzoekers en coördinatoren fraudebeheersing). De 16de werden twee lezingen gegeven bij Van der Valk in Vianen aan (letsel)schaderegelaars en coördinatoren fraudebeheersing van Univé. Doel van deze dagen was het overdragen van kennis met betrekking tot het detecteren van een mogelijke fraude bij verkeersongevallen, het verzamelen van het technisch en tactisch bewijs hiervan en de mogelijkheden van onderzoek naar het dragen van autogordels. Diverse praktijkvoorbeelden werden getoond en onderzoeksmethoden werden nader uitgelegd. Na afloop van de lezingen voor Univé was een Ford Fiësta met een voorschade aanwezig om onder meer de werking van de gordelspanners en airbags uit te leggen en op welke wijze het al dan niet dragen van de autogordels kan worden onderzocht.

Seminar Letselfraude

Op 19 september 2018 werd door MEER Onderzoek deelgenomen aan het seminar Letselfraude, georganiseerd door het Nivre. Door mr. P. Oskam werd een lezing gegeven over de juridische kanten van het onderzoek naar (vermeende) fraudeclaims op het gebied van letselschade. De heren B. van der Meer en C. van Putten gaven interessante inzichten over de psychologie van de mens. Hierbij werd onder meer ingegaan op de mogelijkheden om medische klachten die verzonnen of overdreven worden, te kunnen tackelen.

Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion

In de derde druk van het Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion door Heinz Burg en Andreas Moser is een hoofdstuk opgenomen over de sporenanalyse middels Spurfix. Het boek is als ebook ook in de Engelse taal verkrijgbaar. In steeds meer landen begint Spurfix door te dringen als een goed middel voor de opheldering van een aanrijding en het ontdekken van verzekeringsbedrog. Het boek is te bestellen bij Springer Vieweg uitgevers via deze link.

EVU Congres 2017

WP_20171020_15_41_32_ProVan 19 – 21 oktober 2017 vond het jaarlijkse EVU congres plaats, dit jaar in Haarlem. Onderwerpen waren onder meer het analyseren van gereden snelheden van voertuigen aan de hand van videobeelden van bewakingscamera’s en reconstructies van fietsongevallen. De lezing van mw. L. Alewijnse van het NFI over de microscopische analyse van contactsporen bij de ongevallenanalyse was zeer interessant. Hierin werd bevestigd dat aan de hand van de aangetroffen microscopische sporen conclusies over de oorzaak van de aanrijding of betrokkenheid van een verkeersdeelnemer zijn te trekken.