Privacy & Klachten

Privacy

MEER Onderzoek is een onderzoeksbureau met een POB-vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij zijn ons bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend. MEER Onderzoek is hieraan en aan de Privacygedragscode voor de sector Particuliere Onderzoeksbureaus gebonden. Informatie over MEER Onderzoek en de AVG is kunt hier vinden onder deze link: MEER Onderzoek en de AVG. 

De volledige Privacygedragscode voor de sector Particuliere Onderzoeksbureaus is te vinden onder deze link: Privacygedragscode voor de sector Particuliere Onderzoeksbureaus

Klachten

Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar het pdf-document “Klachtenprocedure” die onder de volgende link te vinden is: Klachtenregeling MEER Onderzoek.

De Algemene Voorwaarden van MEER Onderzoek zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en ook daar op te vragen.