SPURFIX®

SPURFIX®-onderzoek is in Nederland in 2014 door MEER Onderzoek geïntroduceerd en wordt inmiddels door veel expertise- en onderzoeksbureaus, verzekeraars en gevolmachtigden als onderzoeksmiddel toegepast. In Nederland is Josefine Seegers (BSc) is de enige gecertificeerd SPURFIX®-deskundige en staat zij geregistreerd onder het nummer NL-94000-02.

Het Principe

SPURFIX® is een forensische sporentape waarmee zowel zichtbare als latente (micro)sporen van diverse oppervlakten veiliggesteld kunnen worden. Het beginsel achter de sporenfolie rust op het voor forensisch onderzoekers veelal bekende uitwisselingsprincipe van Edmond Locard (1877-1966). Locard was dé pionier in het forensische onderzoek en zijn uitwisselingsprincipe wordt vandaag de dag nog toegepast.

Edmond Locard stelde in 1920 al het volgende:

"La vérité est que nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage (...) Tantôt le malfaiteur a laissé sur les lieux les marques de son passage, tantôt, par une action inverse, il a emporté sur son corps ou sur ses vetements les indices de son séjour ou son geste. 
De waarheid is dat niemand kan handelen met de intensiteit die een criminele daad behoeft zonder meerdere sporen van zijn aanwezigheid achter te laten (...) de misdadiger laat ofwel sporen na van zijn aanwezigheid, ofwel - door een omgekeerde actie - neemt hij op zijn lichaam of zijn klederen sporen mee van zijn verblijf of zijn handelingen (Locard, Edmond, L'enquête criminelle et les méthodes scientifiques. Flammarion)."

Kort gezegd komt dat neer op het volgende basisprincipe van Locard:

“Every contact leaves a trace”

“Elk contact laat sporen achter”

(EDMOND LOCARD, L’ENQUÊTE CRIMINELLE ET LES MÉTHODES SCIENTIFIQUES)

Anders verwoord geloofde Locard dat waar een crimineel ook heen gaat of wat een crimineel ook doet, dat deze iets zal achterlaten op de plaats waar hij is geweest (of andersom). Het is alleen aan de onderzoeker om deze sporen ook te vinden, te herkennen en op de juiste wijze te interpreteren. Om deze sporen te herkennen en op de juiste wijze te interpreteren heeft MEER Onderzoek een meerjarige ervaring opgebouwd.

De toepassing

Naast de ervaring is het minstens net zo belangrijk dát deze sporen worden veiliggesteld. Dat veiligstellen kan dus met behulp van SPURFIX®-folies. Met de forensische sporentape kunnen zowel zichtbare als latente (micro)sporen veiliggesteld worden van diverse oppervlakten. Denk hierbij aan beschadigde objecten, zoals voertuigen, gevels en verkeersmeubilair. Deze sporen worden met behulp van een stereomicroscoop geanalyseerd en geïnterpreteerd om vervolgens wat over de oorzaak van een schade te kunnen zeggen. Op die manier kan veelal worden vastgesteld of een geclaimde schade al dan niet terecht is.

De toepassing van is zeer divers. De SPURFIX®-analyses worden o.a. toegepast bij het zogenaamde ‘contact-onderzoek’, waarbij wordt gekeken of er een contact tussen twee objecten heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan een controle door danwel twijfels bij verzekeraars over een ingediende schadeclaim. Ook wordt onderzoek gedaan of de schade wel door een ander motorrijtuig veroorzaakt is of dat er sprake is van schade door eigen veroorzaking of door aanrijding met een wilddier. Naast het onderzoeken van contacten tussen voertuigen onderling, kunnen met SPURFIX®-folies ook contacten tussen andere objecten worden vastgesteld.