Overname

Overname MEER Onderzoek

Met veel plezier heb ik, Harold van der Meer, de afgelopen jaren mijn onderzoeksbureau MEER Onderzoek opgebouwd. Ik ben er trots op hoe MEER Onderzoek zich heeft mogen ontwikkelen tot een gerenommeerd onderzoeksbureau op het gebied van ongevalsanalyse en voertuigschade.

Om persoonlijke redenen heb ik besloten als ondernemer te stoppen en te zoeken naar een kandidaat voor overname van MEER Onderzoek. Uitgangspunt hierbij is mijn wens dat het SPURFIX®‑onderzoek in Nederland zich blijft ontwikkelen. Ik ben dan ook verheugd te kunnen aankondigen, dat ik met Josefine Seegers een zeer geschikte opvolger heb gevonden voor overname van MEER Onderzoek in 2022.

Josefine heeft vier jaar als forensisch analist bij het Duitse deskundigenbureau Ingenieur- en Sachverständigenbüro Lehmkuhl gewerkt. Daar heeft zij samengewerkt met de uitvinder en ontwikkelaar van de SPURFIX®-methode Jochen Lehmkuhl. Zij heeft veelzijdige ervaring opgebouwd in de verkeersongevallenanalyse en de analyse van SPURFIX®-folies. Ik ben er daarom van overtuigd dat zij de juiste persoon is om MEER Onderzoek over te nemen en dat zij u – als opdrachtgever – op correcte wijze zal blijven bedienen. Uiteraard zal ik Josefine het komende half jaar inwerken en tot aan de zomer van 2022 bijstaan daar waar het nodig is. De officiële overnamedatum is 1 februari 2022.

Even voorstellen…

Mijn naam is Josefine Seegers en ik ben forensisch analist, gespecialiseerd op het gebied van mircosporen bij verkeersongevallen. Ik heb mijn Bachelor of Science (BSc) als Forensisch Onderzoeker gehaald aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Mijn drijfveer is het onderzoeken van sporenmateriaal, om bij te dragen aan waarheidsvinding en hiermee antwoord te kunnen geven op soms nijpende onderzoeksvragen. Ik kijk daarbij verder dan gangbare methodes en ben altijd geïnteresseerd in de oorzaak van een gebeurtenis of toedracht. Daarnaast heb ik een passie voor puzzelen en het oplossen van probleemstukken.

Tijdens mijn studie liep ik stage bij een particulier recherche- en beveiligingsbureau. Hierbij heb ik veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van conservatoir bewijsbeslag en het onderzoeken van (interne) bedrijfsmisstanden, zoals (lading)diefstal en fraude.

Bij mijn afstudeeronderzoek en het werken bij deskundigenbureau Lehmkuhl in het Duitse Goch stond de (micro)sporenanalyse centraal. Het onderzoek richtte zich op microsporen bij verkeersongevallen, in het bijzonder de sporen die bij een contact tussen twee objecten ontstaan. Ik heb dan ook veel kennis opgebouwd in het onderzoeken van verkeersgerelateerde materialen, zoals laksporen, kunststofpartikels en metalen. De analyse van de microsporen vond zowel optisch als ook chemisch-analytisch met verschillende analyseapparatuur plaats. Denk daarbij aan meetinstrumenten als infraroodspectrometer [IR/ATR], de ramanspectrometer en de rasterelektronenmicroscoop [SEM/EDX]. Ook heb ik me beziggehouden met andere verkeersgerelateerde onderzoeken, zoals gloeilamponderzoek, (wild)haaranalyses en vezelonderzoek. Naast het laboratoriumonderzoek heb ik ook veelvuldig onderzoek gedaan op de plaats incident. Door ter plekke sporen veilig te stellen kon ik bijdragen aan een integere sporenafname en daarmee een goed onderzoek van bewijsmateriaal waarborgen.

Toen Harold van der Meer mij benaderde om zijn onderzoeksbureau over te nemen, heb ik niet getwijfeld. Met MEER Onderzoek krijg ik de kans om mijn gedrevenheid op het gebied van sporenonderzoek en de ongevallenanalyse voort te zetten. En op die manier een eigen invulling daaraan te geven, door naast SPURFIX® nog ‘meer onderzoek’ te gaan doen. Alles om samen met elkaar de bestaande probleemstukken op te lossen.

Opsturen SPURFIX®-folies

De routine die u gewend bent voor de aanlevering van de SPURFIX®-folies zal niet wijzigen. Wel zal er gaandeweg een ander antwoord- en telefoonnummer komen. Begin januari 2022 zal dit een definitieve vorm krijgen en zult u daarvan op de hoogte worden gesteld.