Seminar voor Dekra

Op 28 november jongstleden hebben we een seminar verzorgd voor een groep van 150 medewerkers van Dekra Automotive.  Ook dit keer in het Healey Museum in Vreeland. In twee cessies van een uur werd aandacht besteed aan de meerwaarde van de Spurfix-methode en hoe de Spurfix-folies dienen te worden aangebracht. Verder is er aandacht besteed aann beoordeling van schadebeelden en de juiste wijze van het fotografisch vastleggen van die schadebeelden.