Bloedtest

MEER Onderzoek kan sinds kort met de OBTI-test onderzoeken of op een beschadigd voertuig bloedresten aanwezig zijn en zo ja of dit menselijk of dierlijk bloed is. De vermeende bloedresten kunnen middels Spurfix-folie of middels schrapen van het te bemonsteren voorwerp worden afgenomen.