Categoriearchief: Geen categorie

Sleutelonderzoek

MEER Onderzoek heeft de afgelopen periode in eigen beheer veel microscopisch sleutelonderzoek gedaan. Doel van dat onderzoek was het vastleggen van gebruikssporen aan sleutels die behoren bij ART-goedgekeurde bromfiets- en motorsloten. Denk daarbij aan ketting-, beugel- en schijfremsloten. Door het testen van diverse type sloten zijn veel sporen aan sleutels nauwkeurig onderzocht en fotografisch vastgelegd. Voorts is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van kopieersporen op sleutels, zoals die achterblijven bij het aftasten van de sleutel door een sleutelkopieerapparaat.

MEER Onderzoek kan dankzij de opgedane ervaringen een rapportage maken voor de opdrachtgevers over de aanwezigheid of afwezigheid van gebruiks- en/of kopieersporen.

proef1proef2

 

 

Schach den Betrug

MEER Onderzoek woonde op 12 en 13 februari een seminar bij in het Duitse Münster met de titel “Schach den Betrug”. Naast veel technische ongevalsanalisten, waren ook van diverse verzekeraars schadebehandelaars en juristen aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was onder meer om door het toepassen van technisch onderzoek naar een (mogelijke) in scene gezette aanrijding, de kans op succes voor het bewijs van verzekeringsbedrog te vergroten.

Zoals in de eigen praktijk van MEER Onderzoek al was opgevallen, is het noodzakelijk om naast een technische analyse, ook goede (lees gedetailleerde) verklaringen van de betrokkenen op te nemen over de toedracht en de omstandigheden van de geclaimde aanrijding. Juist op basis van die verklaringen kan een technische analist schieten, om de gefingeerde schade te tackelen.

Verder werd duidelijk dat ook nieuwe auto’s steeds vaker worden gebruikt bij verzekeringsbedrog. Opvallend waren verder meerdere voorbeelden waarbij het (georganiseerde) criminelen nog steeds lukt om een zwaar beschadigde auto in meerdere landen te incasseren. Zo werd een zeer zwaar beschadigde Ferrari in acht landen geclaimd en uitgekeerd. Een roep om meer internationale samenwerking werd daarom door velen gedaan.

Tot slot dienen niet alleen schades met een geringe geweldsinwerking (maar met een grote financiële schade) nader onderzocht te worden. Ook schades met een grotere geweldsinwerking, waarbij de kans op letsel bij de inzittenden aanwezig is, dienen goed tegen het licht te worden gehouden. Ook bij de in scene gezette aanrijdingen gaat immers weleens iets fout…

IMG_9682 uitsnede

Kleurstalen Databank

IMG_9182MEER Onderzoek heeft geïnvesteerd in een databank met kleurstalen. Aan de hand van de kleurcode van een bij een aanrijding betrokken voertuig, kan zo de juiste kleur bepaald worden. Door deze kleurenstaal naast lakpartikels te leggen die op de Spurfix-folie aanwezig zijn, kan bepaald worden of een (auto)lak aanwezig is die al dan niet bij het aangereden voertuig hoort. Hieronder een voorbeeld van zo’n lakvergelijk.

lakpartikels die niet bij de auto horenGrijs metallic lakpartikels die niet bij de auto horen.

lakpartikels die wel bij de auto horenGrijs metallic lakpartikels die wel bij de auto horen.

EVU-ledendag

Op 23 november 2015 was de eerste EVU-ledendag een feit. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse lezingen verzorgd. Hierbij kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Toelating autonome voertuigen door de RDW;
  • Reconstructie nachtzicht na aanrijdingen;
  • Reconstructie dodehoek bij vrachtwagen;
  • Interpretatie storingsinformatie uit Citroen C4 na aanrijding;
  • Behandeling ongevallendossiers bij het Openbaar Ministerie.

WP_20151123_17_14_42_ProReconstructie dodehoek met ‘lichtrobot’.

Gecertificeerd Spurfix-deskundige

SPURFIX blancoHarold van der Meer is na een intensieve training in Duitsland geslaagd voor het examen tot Spurfix-deskundige. Daarmee is MEER Onderzoek het eerste bureau in Nederland dat gecertificeerd is om sporen die zijn afgenomen met de forensische kleeffolie Spurfix te analyseren. Met deze onderzoeksmethode kunnen sporen van beschadigde voertuigen afgenomen worden, zonder dat daarvoor onderdelen gedemonteerd en bewaard hoeven te worden. Ook hoeft geen autolak met een mesje afgekrabd te worden, waardoor meer schade zou kunnen ontstaan. De microsporen die op de kleeffolie Spurfix achterblijven, laten bij tijdige afname een sporenbeeld zien aan de hand waarvan de oorzaak van de schade kan worden bepaald.

Spurfix Gruppe 2015

Praktijkdag Twente 2015

MEER Onderzoek heeft in samenwerking met MVOA op 25 september 2015 wederom een praktijkdag georganiseerd. Dit keer vond de praktijkdag plaats op de voormalige luchtmachtbasis in Twente voor een groep enthousiaste medewerkers van Delta Lloyd.

Delta Lloyd

Er werden in totaal 26 proeven en proefjes gedaan waarbij de nadruk lag op het herkennen en het op juiste wijze beoordelen van een schadebeeld. Naast auto-auto aanrijdingen, werden ook schades door fietsen, winkelwagens, boomstammen, paaltjes en dergelijke getest.

 

De praktikanten hebben tijdens dit seminar zelf met de kleeffolie Spurfix monsters afgenomen. Hierdoor is een juiste wijze van afname en bewaren van de folies in de praktijk mogelijk. Enkele folies werden in de seminarruimte met een stereomicroscoop beoordeeld. De deelnemers konden op een scherm meekijken en ook zelf door de microscoop het sporenbeeld/de sporen bekijken. Dit heeft er toe bijgedragen dat ook Delta Lloyd de Spurfix-folies in de toekomst zal gaan gebruiken.

Afnemen Spurfix

 

IbB Seminar 2015

MEER Onderzoek heeft 4 en 5 september 2015 het twee jaarlijkse seminar van het IbB bijgewoond bij AWG in Kottenheim. Behandelde thema’s waren onder meer:

los wiel– oorzaken van het loskomen van wielen bij grootmaterieel;

– laatste ontwikkelingen van Spurfix en de opleiding tot gecertificeerd Spurfix-deskundige;

– update van het uitlezen van voertuigen met EDR middels de Bosch CDR-tool.

 

Afb: Nord-Lock wielmoeren

Herkenning schadebeeld

Afgelopen week heeft MEER Onderzoek in samenwerking met MVOA een praktijkweek georganiseerd voor de schade-experts van ITEB. In die week werd ingegaan op het herkennen van schadebeelden aan voertuigen in relatie tot de (mogelijke) oorzaak. Vele tientallen proeven werden uitgevoerd met botsingen tussen voertuigen, aanrijdingen met zogenaamde vaste objecten, vallende fietsen, winkelwagentjes etc.

samen

Na het uitvoeren van een test werden met de forensische folie Spurfix sporen afgenomen die vervolgens onder een stereomicroscoop werden geanalyseerd. Uit deze proeven blijkt dat in veel gevallen, zelfs nadat de beschadigde auto grondig werd gewassen, op de folie sporen werden aangetroffen die een aanwijzing zijn voor het ontstaan van de schade. Meerdere schade-experts zijn er inmiddels van overtuigd dat het veiligstellen van de sporen middels een toegevoegde waarde heeft voor het beoordelen van de toedracht van de schade.

Rösrather Crashtage 2015

MEER Onderzoek is van 11 tot en met 13 juni 2015 een van de deelnemers aan de Rösrather Crashtage. Hier zullen weer veel proeven uitgevoerd worden ter verdieping het inzicht in de ongevalsanalyse. Bij dit internationale seminar zal MEER Onderzoek het gebruik van en de analyse met Spurfix verder ontwikkelen. Meer informatie over de Rösrather Crashtage is te vinden op deze site.

Nieuwe Spurfix

00000003Er is een nieuwe versie Spurfix-folie ontwikkeld door Coloprint GmbH in samenwerking met Ing. büro Lehmkuhl. De folie heeft nu twee doorschijnende kanten en een andere lijmlaag. Doordat de gehele folie nu doorschijnend is, kan eenvoudiger een partikel op de ene folie met de andere vergeleken worden. Doordat de folies voor het onderzoek met de stereomicroscoop nu niet meer van elkaar gehaald hoeven te worden, is er ook sprake van minder vervuiling met stof tijdens de analyse van de folies. De rand van de folie heeft een schrijfrand, waarop het kenteken/dossiernummer en folienummer genoteerd kan worden. MEER Onderzoek heeft de folies op voorraad. De folie zit op een rol van 5 meter en heeft een breedte van 17cm. Met een schaar is de folie op maat te knippen. Bestellen kan via het contactformulier op deze site.