Waarborgfonds gebruikt Spurfix

MEER Onderzoek is met het Waarborgfonds Motorverkeer een project overeengekomen voor de inzet van de forensische kleeffolie Spurfix. Meer informatie is te vinden onder deze link of als pdf.

Een reactie van een klant op het gebruik van Spurfix:

Reactie 1 op artikel

MEER Onderzoek zal als enig gecertificeerd onderzoeksbureau de Spurfix-folies analyseren. Andere (buiten Nederland) gevestigde gecertificeerde deskundigen zijn te vinden op de site van Spurfix.