Alle berichten van admin

Samenwerking met Schotman Onderzoek

Per 2 oktober 2017 is MEER Onderzoek een samenwerkingsverband aangegaan met Schotman Schadeonderzoek. Pim Schotman is een doorgewinterd tactisch onderzoeker met de nadruk op automotive. Hij kan eveneens als voormalig schade-expert inspecties van motorrijtuigen uitvoeren, waarbij de schadebeelden worden beoordeeld en Spurfix wordt gebruikt voor het vastleggen van bewijsmateriaal. Via deze link is een bericht uit het Schademagazine op te vragen.

Waarborgfonds gebruikt Spurfix

MEER Onderzoek is met het Waarborgfonds Motorverkeer een project overeengekomen voor de inzet van de forensische kleeffolie Spurfix. Meer informatie is te vinden onder deze link of als pdf.

Een reactie van een klant op het gebruik van Spurfix:

Reactie 1 op artikel

MEER Onderzoek zal als enig gecertificeerd onderzoeksbureau de Spurfix-folies analyseren. Andere (buiten Nederland) gevestigde gecertificeerde deskundigen zijn te vinden op de site van Spurfix.

Nieuwe formulieren geplaatst

In verband met de vele aanvragen voor Spurfix-onderzoeken voor MEER Onderzoek zijn de instructie- en aanvraagformulieren aangepast. Ook heeft MEER Onderzoek een antwoordnummer aangevraagd die vanaf 1 maart 2017 actief zal zijn. De te onderzoeken Spurfix-folies kunnen dan zonder porto verzonden worden. Het nieuwe adres voor het toezenden van Spurfix-folies is: Antwoordnummer 1726, 3900VC Veenendaal.

Versicherungsbetrug

P1030689MEER Onderzoek heeft op 16 en 17 februari 2017 deelgenomen aan het seminar Versicherungsbetrug in de Historische Stadhalle in Wuppertal (D). Bij dit internationale seminar werden de diverse aspecten belicht van het detecteren en vaststellen/bewijzen van verzekeringsfraude. Ook Spurfix kwam daarbij uitvoerig aan bod. Spurfix is in veel rechtszaken inmiddels als bewijsmiddel toegelaten.

Het seminar werd bezocht door (zelfstandige) schade-experts, schadeonderzoekers, advocaten, rechters en fraudecoordinatoren van verzekeraars. De sprekers kwamen onder meer uit Duitsland, Zwitserland en Polen.

Seminar NIVRE januari 2017

blauw-paal-met-blauw-mbMEER Onderzoek geeft op 17 en 26 januari 2017 een lezing over het toepassen van Spurfix-folies voor de schade-experts van de branche Motorrijtuigen. Hierbij zullen tal van praktijkvoorbeelden worden getoond waarbij het microscopischonderzoek op de Spurfix-folies heeft geleid tot een zekere uitkomst over de oorzaak van de geclaimde schade. Voorts zal worden ingegaan op de werkwijze hoe de Spurfix-folies dienen te worden toegepast en wat de vervolgstappen zijn. Deze twee avonden zal Joos Spätjens van P-CVD ook een lezing geven over het uitlezen en de analyse van voertuigdata.

Hier is de uitnodiging NIVRE aan te treffen.

Artikel over de Spurfix-methode

deel-artikel-vku-10-2016In het toonaangevende vakblad Verkehrsunfall und Fahrzeugtechniek (VKU) van oktober 2016 is een uitvoerig artikel gepubliceerd over het gebruik en nut van de forensische kleeffolie Spurfix. Inmiddels wordt deze kleeffolie in veel Bundersländer door de politie in Duitsland gebruikt en hebben meerdere grotere verzekeraars als bijvoorbeeld Allianz en Axa inmiddels deze onderzoeksmethode omarmt.

Informatie over dit type onderzoek is op te vragen bij MEER Onderzoek.

REM-onderzoek

img_7995-wsMEER Onderzoek is vandaag op studiebezoek geweest bij Ing. Büro Lehkuhl in Goch (D) om tekst en uitleg te krijgen over het REM-onderzoek met een elektronenmicroscoop. Dit REM-onderzoek is een aanvulling op het Spurfix-onderzoek als men de chemische samenstelling van de partikels wil weten waarvan men denkt dat die tot de oplossing van de casus kunnen leiden. Denk hierbij aan het vaststellen van zinkoxide bij een vermoedelijk contact met een vangrail of calcium bij een contact met een muur. Door deze studiedag is meer inzicht verkregen over de inzetbaarheid en het nut van een dergelijk aanvullend onderzoek.

rem-2

 

Autonoom rijden

MEER Onderzoek is aanwezig geweest bij het door de EVU-NL georganiseerde seminar over autonoom rijden. Hierin werd de huidge stand van zaken van de ‘zelfrijdende auto’ bekeken en werd ingegaan om de toekomstige ontwikkeling op dit gebied. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan de technische ontwikkelingen, maar ook aan vraagstukken als wetgeving, verzekering, aansprakelijkheid etc.

Dit autonoom rijden zal ook zijn weerslag hebben op de schadeherstelbranche en de verkoop van onderdelen in die branche. Zo vertelde de heer Bleumer van Volvo Cars Nederland dat sinds de invoering van diverse veiligheidssystemen als dodehoekmelders en parkeersensoren, de verkoop van onderdelen ten behoeve van schadeherstel met 25% was afgenomen.

Door de ontwikkeling van autonoom rijden, zal de gehele ‘schadeketen’ derhalve beïnvloed worden. Een ontwikkeling die MEER Onderzoek zal blijven volgen.

Voortgezette Spurfix-opleiding

MEER Onderzoek heeft onder de bezielende leiding van Ing. J. Lehmkuhl van Ing. Büro Lehmkuhl uit Goch (D) op 11 en 12 mei 2016 een voortgezette opleiding voor Spurfix-onderzoek verzorgd. De cursisten waren 14 politieagenten uit diverse Duitse deelstaten die dagelijks met Spurfix-folies microscopisch sporenonderzoek verrichten. Doel was onder meer het herkennen van de sporenbeelden die optreden bij diverse soorten aanrijdingen en andersoortige beschadigingen.
DSC05827Zo kwamen de ‘normale’ auto-auto aanrijdingen aan bod, maar ook schade door winkelwagentjes, kruiwagens, palen, muren etc. Na het verrichten van de proeven, werden de Spurfix-folies geanalyseerd.

D1605-00376